DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

молика

molika-logo
КОНТАКТ 
тел: 070 547-281
email: molika@t-home.mk
web: molika.mk
Движењето за околината МОЛИКА – ДОМ Битола е составена од група на ентузијасти кои повеќе од 30 години имаат отворен и широк дијалог со сите релевантни носители и засегнати страни кои делуваат на полето на екологијата и заштитата на животната средина.

Визија

Одржлив развој со цел зачувување на природната вредност на животната средина

Мисија

Заштита и унапредување на животната средина и природата и рурален развој

Цели

Подобрување на условите во областа на животната средина во руралните средини

Активности

Превземање соодветни активности заради заштита и унапредување на животната средина и природата, здравството и одржлив рурален развој