DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

кладенец

КОНТАКТ 
тел: 070 222 445 
email: edkp@t.mk
web: 
Еколошко здружение „Кладенец“ Пехчево
Мисија: промовирање, поттикнување и реализирање на иницијативи и активности кои ќе придонесат кон обезбедување одржлив развој и заштита на животната средина во општина Пехчево и пошироко преку заемна и кординирана работа на граѓанскиот сектор со локалната и националната власт и бизнис заедницата, вклучување на разни чинители и нивна еколошка едукација за основните принципи за одржливиот развој и креирање средина со избалансиран развој и заштита на природата.