DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

грашница

grasnica-logo
КОНТАКТ 
web: grasnica.org
Еколошкото друштво Грашница, Охрид е невладина, непрофитна организација со мисија: придонес кон одржливиот развој на регионот Охрид, Охридско Езеро и Југозападна Македонија преку заштита и зачувување на животната средина, промовирање на природното наследство, а истовремено го поттикнуваме активизмот на граѓаните и меѓусекторската соработка. Еколошкото друштво „Грашница“ е едно од пионерите на еколошкото движење во нашата држава. Својата официјална регистрација ја бележи на 14.04. 1991 г. и е меѓу првите регистрирани граѓански организации во државава.