DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

енхалон

КОНТАКТ 
тел: 075 362 245 
email: enhalon1990@gmail.com 
web: /

Веб сајт: vilazora.org.mk

Facebook: Еколошко друштво "Вила Зора"Еколошко здружение Енхалон

Развој и заштита на животната средина

• Заштита од загадување на Охридското езеро

• Подигање на свеста за значењето на чистата животна средина

• Еколошко образование

• Промоција на природните реткоски на Охридското езеро

• Подигање на свеста за потребата од прогласување на Јабланица за национален парк

• Подигање на свеста за значењето за шумите и нивна заштита до сегашно учество и

имплементација проекти(локални/регионални/ преку гранични/ финасирани од ЕУ)