DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

еко живот

logo
КОНТАКТ 
тел: 071471125 
email: ekozivot@yahoo.com
web: www.eko-zivot.org.mk
Здружението за заштита и унапредување на животната средина Еко-Живот Кавадарци е основано во 2010 година со цел заштита и унапредување на животната средина, подигнување на еколошката свест и вклученост на граѓаните, особено младите луѓе, спроведување на еколошки акции и проекти. 
Дел сме од еколопката платформа „Зелена Македонија“, основана март 2014 со наше активно учество, која има за цел неутрализирање на еколошките жешки точки. Имаме одлична соработка со општинските власти и градоначалниците на општините Кавадарци, Неготино и Росоман. 
 Од 2012 година сме членки на Движењето на екологистите на Македонија (ДЕМ) и сме назначени за регионален еко центар и претседателот на Еко-Живот е потпретседател на ДЕМ. 
Од 2018 година сме обгранок на Банка за храна МК за Тиквешкиот регион. 
 Имаме учествувано во 20 Еразмус+ проекти, повеќе локални и регрантирани европски проекти.