DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

калинка

logo-kalinka
КОНТАКТ 
тел:  034 381 029
email: ekoloskodrustvo_kalinka@yahoo.ca 
web: https://www.facebook.com/edkalinka/

Еколошкото друштво ,,Калинка„ е формирано во Валандово во 1994 година од група на ентузијасти со единствена цел заштита и унапредување на животната средина. Набрзо по одржувањето на основачкото собрание на кое беа избрани раководство и органи, формално беше регистрирано како задружение на граѓани и отпочна со работа.

Во годините што следеа ,,Калинка,, оствари( и остварува) многубројни проекти, работилници , изложби, акции ( преку 25 000 засадени дрвца) сама и во партнерство со владини и невладини, локални и национални организации со кои влијаеше на многу процеси како за заштита и унапредување на животната средина, така и за зајакнување и за подигање на еколошката свест кај граѓаните.