DEM_logo2
ДВИЖЕЊЕ НА ЕКОЛОГИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Пополни ја формата за пристапување како членка на ДЕМ

Внесете го целосното име како во решението од Централен регистар
пр. екологија, локален развој, млади, рурале развој и сл.
Телефонски број на лицето за контакт
Официјална е-пошта на организацијата или доколку немате на претседателот/лицето за контакт